• Nr. Inreg.21/ 30.06.2011
  Către
            CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI
  În conformitate cu art. 21 din Normele de aplicare a Contractului Cadru pe anul 2011 si conform Art.3.2. al Statulului PMFI in care: „Obiectul de activitate al PMFI este sustinerea si apararea intereselor economice ale tuturor membrilor patronatului –medici de familie, in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul sau de activitate, potrivit prezentului statut si in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa”,  PMFIasi negociaza Clauzele suplimentare psntru anul 2011 doar pentru membrii PMFI si ai SMFI.

 • Nr. Inreg. 30 / 01.02.2012  
  Către
  CASA JUDETEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI
  În conformitate cu art.16 litera d. din Contractului Cadru pe anul 2011/2012, a art.21 din Normele de aplicare/2012  a contractului si conform Art.3.2. al Statulului PMFI in care: „Obiectul de activitate al PMFI este sustinerea si apararea intereselor economice ale tuturor membrilor patronatului –medici de familie, in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul sau de activitate, potrivit prezentului statut si in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa”,  PMFIasi negociaza Clauzele suplimentare psntru anul 2012 doar pentru membrii PMFI si ai SMFI, dupa cum urmează:
  Referitor la :
  „Obligatiile Casei de asigurari de sanatate”:

 • Catre
  CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE IASI
   
  In conformitate cu HG 117/2013, la art. 16 alin d., "Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme" si conform Art.3.2. al Statutul PMFI in care: „Obiectul de activitate al PMFI este sustinerea si apararea intereselor economice ale tuturor membrilor patronatului –medici de familie, in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul sau de activitate, potrivit prezentului statut si in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa”, PMFIasi negociaza Clauzele suplimentare pentru anul 2013/2014, doar pentru membrii PMFI si ai SMFI, dupa cum urmeaza :
   
  Conform Contractului de Furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, Anexa 3 la :
   
  cap.V. lit A. -Obligatiile Casei de asigurari de sanatate:
  1. art. 6 . lit b ”pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa raportarea în
  vederea decontarii se poate face numai în format electronic”.

 • Patronatul Medicilor de Familie Iași se implică într-o acțiune de promovare a relațiilor dintre medicii de familie și medicii din alte specialități pentru a evita orice disfuncţionalitate în acordarea asistenţei medicale pentru pacienții noștrii.
  În acest sens, vă amintim faptul că acceptarea oricărui  bilet de trimitere sau internare de la medicul de familie vă obligă să respectaţi prevederile Contractului–cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011-2012.
  Conform prevederilor Contractului–cadru medicul din spital are obligaţia să finalizeze actul medical efectuat. Aceasta include și eliberarea prescripţiei medicale, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare , eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă și a scrisorii medicale.

 • Medicii de familie doresc promovarea calității actului medical la orice nivel v-ați adresa:

  • cabinete medicină de familie;
  • policlinică;
  • cabinete private în contract cu CAS Iași;
  • spital.

  Pentru a beneficia de toate drepturile în sistemul sanitar, trebuie să stiți:
  În policlinică sau spital , orice consultație la medicul specialist aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate vă garantează următoarele drepturi:

 • Patronatul Medicilor de Familie Iași a inițiat o campanie de promovare a calității actului medical, în luna martie 2012, prin implicarea tuturor participanților din sistemul sanitar:

  • medici de alte specialitati din policlinici;
  • din cabinete private în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate;
  • medici din spitale și pacienții nostrii.

  Pentru pacienți apar o serie de disfuncționalități în consultarea lor la alte specialități, motiv pentru care această campanie promovează comunicarea mai susținută cu medici din alte specialități, sesizarea unor aspecte legate de actele eliberate pacientului și aspecte legate de drepturile pacienților.
  Totodata ne propunem să îmbunătățim comunicarea medic de familie–medic policlinică și relația medic de familie-medic de spital, pentru a remedia situațiile neplăcute pentru pacienți.
  Pentru o mai bună colaborare, vă rugăm să ne contactați pe adresa Patronatului Medicilor de Familie Iași sau pe adresa de e-mail.

Administrator e-mail: administrator[at]pmfiasi.ro
Website e-mail: patronat[at]pmfiasi.ro