Adresa DSP medicina scolara

Catre DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI
În atenţia Dlui. Director Dr. Vasile Cepoi
 
Stimate Domnule Director,
 Patronatul Medicilor de Familie Iasi, reprezentant legal al medicilor de familie din judetul Iasi, va aduce la cunostinta ca, in conformitate cu Ordinului 653/25.09.2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, in toate unitatile scolare trebuie sa existe un spatiu destinat functiei de cabinet medical.
Conform Ordonantei de Urgenta nr.162/12.11.2008 exista urmatoarele prevederi:
Art.12.-(1) asistenta medicala si de medicina dentara acordata prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant se asigura in cabinetele medicale si de medicina dentara din gradinite si scoli .
(2) imobilele in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale, precum si aparatura medicala din cadrul acestora se preiau de catre autoritatile administratiei publice locale.
(3) acolo unde nu exista cabinete medicale, in gradinite si in scoli, asistenta medicala se poate realiza prin medicii de familie.
Art.13-(3) prevede ca medicii de familie, medicii dentisti si asistentii medicali, care asigura asistenta medicala in unitatile de invatamant , conform art.12 alin (3) pot fi incadrati cu contract individual de munca pe timp partial, incheiat cu reprezentantul autoritatii locale unde isi desfasoara activitatea.
Art.21- Autoritatile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenta medicala in unitatile de invatamant.
Art.10 (norme metodologice) –Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa respecte prevederile legale in vigoare privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor.
Ca urmare a acestor prevederi, aveti interesul ca  activitatea privind asistenta medicala scolara, acolo unde nu exista un medic de medicina scolara sa fie  asigurata de catre medicii de familie  si sa solicitati autoritatilor publice locale sa incheie contracte pentru toate tipurile de servicii medico- sanitare necesare, inclusiv triajul epidemiologic, cu cabinetele de medicina de familie din localitatile respective.
 
Cu stimă,
Magdalena  Ibănescu
Președintele Patronatului Medicilor de Familie

Administrator e-mail: administrator[at]pmfiasi.ro
Website e-mail: patronat[at]pmfiasi.ro